هدف متعالی آموزش و پرورش استثنایی کشور، تربیت تمام ساحتی است

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: خلائی در آموزش و پرورش استثنایی نداریم و آموزش تمام ساحتی را در این حوزه در دستور کار داریم.

www.borna.news
اندازه متن Aa Aa

سرویس جامعه امروز نیوز؛ آموزش و پرورش ؛ سیدجواد حسینی، صبح امروز در اجلاسیه رؤسای ادارات آموزش و پرورش استثنایی کشور اظهار داشت: برنامه‌ای محوری در آموزش و پرورش وجود دارد که شامل در نظر گرفتن ضریب نفوذ کمی و کیفی اقدامات است، همچنین باید مباحثی که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته‌اند انجام شوند.

وی عنوان کرد: هیچ خلائی در بخش آموزش و پرورش استثنایی کشور نیست؛ باید با توجه به دو امر عدالت و کیفیت زمینه ارتقاء آموزش و پرورش استثنایی را فراهم کنیم و هدف متعالی آموزش و پرورش استثنایی کشور، تربیت تمام ساحتی است.

حسینی خاطرنشان کرد: ما از ابعاد نظری باید عبور کنیم و به لایه برنامه‌ای برسیم، بالغ بر 600 برنامه در ارتباط با مدارس استثنایی کشور در نظر گرفته شده است، پس از آن به لایه عملیاتی می‌رسیم که این امر در مدارس انجام می‌شود، ما هنوز در این حوزه ورود پیدا نکردیم، چهارمین لایه به عنوان لایه نهادی نام دارد که تاکنون انجام نشده و یا با ضعف‌هایی روبرو است.

وی تصریح کرد: روح حاکم بر این پروسه، عدالت و کیفیت است، سازمان‌های مرتبط با آموزش و پرورش و پژوهش تنها سازمان‌هایی هستند که تمامی ابعاد را در برگرفته، آموزش و پرورش استثنایی باید پنج برابر نیروی بیشتری برای دانش‌آموزان در نظر بگیرد، باید به مرزنشینان، روستاییان، مناطق کم برخوردار و نظایر آنها نیز توجه کنیم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور بیان کرد: برای اجرای سند تحول بنیادین باید دو امر ارتقاء فرهنگ سازمانی و ارتقاء استانداردهای آموزش و پرورش را در نظر بگیریم، بخش‌های مختلفی در آموزش و پرورش استثنایی وجود داشته که باید از بخشی‌نگری در آنها پرهیز کنیم.

حسینی افزود: آموزش و پرورش استثنایی باید از دو آسیب تعارض و تطابق پرهیز کند و به سمت تعامل، توافق و تعاون پیش برود، نکته دیگر شفافیت سازمانی است، در سیستم اداری سه نوع اداره کلبه‌ای شکل، غاری شکل و شیشه‌ای شکل مشاهده می‌شود.

وی اظهار داشت: سازمانی ارتقاء فرهنگی و سازمانی دارد که شیشه‌ای باشد، باید اعتبارات و نظایر امور آن برای تمامی افراد شفاف باشد، اجتماعی کردن آموزش و پرورش استثنایی ضرورت دارد.

حسینی در ارتباط با بخش دانش بنیان بیان کرد: ما باید به نظام مبتنی بر شبکه دانش توجه کنیم، باید تمام کارگروه‌ها و معاونین با یکدیگر همکاری و کارگروه کاربست طرح‌های ملی موفق را راه‌اندازی کنند، نظام برنامه‌ریزی و تثبیت مشارکت نیز از دیگر محورهای ماست، یکی از امور حائز اهمیت برای تحقق اهداف مشارکت محوری است.

وی خاطرنشان کرد: پنج پارلمان دانش‌آموزان، معلمان، اولیاء، فرهنگیان و مدیران در خراسان رضوی تشکیل شده است، در پایان این جلسه نیز باید مجامع مشورتی دانش‌آموزان متوسطه، اولیاء و مدیران آموزشگاه راه‌اندازی شود.

امروزنیوز این اخبار را از خبرگزاری برنا به عنوان خدمتی به خوانندگانش ارائه می دهد، اما مقالاتی را که منتشر می کند ویرایش نمی کند. مقالات به مدت کوتاهی در emrooznews.com نمایش می یابند.