اصلاح آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی

وزارت کشور به منظور تسهیل تعامل استانداران با کشورهای همجوار، درخواست اصلاح و الحاق یک تبصره به ماده (۲) آیین‌نامه «نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی» را به دولت ارسال کرده است.

www.mehrnews.com
اندازه متن Aa Aa

سرویس سیاسی امروز نیوز؛ دولت و مجلس ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، استانداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزارت‌خانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی را بر عهده دارند و می توانند با استان های کشورهای همجوار در چارچوب سیاست ها و خط‌مشی های کلی نظام، ارتباط برقرار نموده و مسائل مورد نظر در قلمرو استان خویش را مطرح سازند.

هم‌چنین، در مواقع ضروری و مهم، مانند مسائل خاص سیاسی، امنیتی و اقتصادی، ضروری است که استانداران مناطق مرزی بتوانند جهت تسریع در امور به کشورهای هم‌مرز و همسایه مسافرت کنند که این مهم به دلیل مراحل پیش‌بینی شده در آیین‌نامه «نظارت بر مسافرت های خارجی دستگاه های اجرایی» در برخی موارد، موجب اتلاف وقت و ایجاد خلل در انجام وظایف محوله می شود.

بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه اصلاح آیین‌نامه موصوف به منظور تسهیل تعامل استانداران با کشورهای همجوار ضروری به نظر می رسد، وزارت کشور پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده (۲) این آیین‌نامه را به دولت ارسال نموده است.

افزون بر این، با توجه به اینکه همراهان استانداران به جز معاونان آنها در زمره افرادی هستند که به استناد ماده (۳) قانون «نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت» انجام مأموریت آنان منوط به اخذ مجوز از هیئت نظارت است و از طرفی هدف از درخواست الحاق تبصره پیشنهادی به ماده (۲) آیین‌نامه مورد اشاره، تسریع در انجام امور موصوف است لذا وزارت فوق به انضمام پیشنهاد مورد اشاره، درخواست صدور مجوزی کلی برای یک دوره زمانی در خصوص مورد اخیر برای این وزارت از سوی هیئت نظارت را نیز ارائه کرده است.

بر این اساس وزارت کشور پیشنهاد نموده است که یک تبصره به شرح زیر به ماده (۲) آیین‌نامه نظارت بر مسافرت های خارجی دستگاه های اجرایی،‌ موضوع تصویب نامه مورخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۳ هیئت وزیران اضافه شود:

«مسافرت استانداران مرزی و معاونان آنها به استان های مجاور استان تحت مدیریت آنان از کشورهای همسایه با تشخیص و موافقت وزیر کشور انجام خواهد شد.»

گفتنی است،‌ این پیشنهاد درحال طی مراحل بررسی در کمیسیون سیاسی-دفاعی هیئت دولت است.

امروزنیوز این اخبار را از خبرگذاری مهر به عنوان خدمتی به خوانندگانش ارائه می دهد، اما مقالاتی را که منتشر می کند ویرایش نمی کند. مقالات به مدت کوتاهی در emrooznews.com نمایش می یابند.