اتهام دریافت کمک‌های خارجی علیه حزب حاکم پاکستان بررسی می‌شود

کمیسیون نظارت بر انتخابات پاکستان اتهام دریافت‌های کمک‌های خارجی غیر مشخص را علیه حزب تحریک انصاف بررسی خواهد کرد.

www.tasnimnews.com
اندازه متن Aa Aa

سرویس بین الملل امروز نیوز؛ آسیا به نقل از داون نیوز، کمیسیون نظارت بر انتخابات پاکستان به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به وضعیت احزاب سیاسی کشور پاکستان پرونده موجود علیه حزب تحریک انصاف را بررسی خواهد کرد.

این پرونده که از سال 2014 و همزمان با تظاهرات حزب تحریک انصاف علیه دولت حزب نواز به جریان افتاده است قرار است امروز به نتیجه برسد.

شاکی این پرونده مدعی است حزب تحریک انصاف برای اقدام علیه دولت حزب نواز کمک های مالی را از منابع خارجی دریافت کرده که می تواند منجر به محکوم شدن حزب حاکم پاکستان شود.

«اکبر بابر» شاکی این پرونده مدعی است در طول مدت پیگیری قضایی علیه حزب تحریک انصاف بارها به انتقام گرفتن و کشته شدن تهدید شده است.

حزب تحریک انصاف ادعاهای بابر را غیر مستند توصیف کرده و دریافت هرگونه کمک خارجی غیر مشخص را رد کرده است.

از سوی دیگر این ادعا را «احسن اقبال» وزیر کشور دولت حزب نواز نیز مطرح کرده و اخیرا با ارسال نامه ای به کمیسیون نظارت بر انتخابات پاکستان خواستار بررسی روزانه این پرونده شده است.

احسان اقبال می گوید: حزب تحریک انصاف حساب های بانکی اعلام نشده ای دارد که گردش حساب آن بالاست.

حزب نواز معتقد است تحریک انصاف با دریافت کمک های خارجی توانسته پایه های حکومت خود را فراهم کند و این کمک ها هیچگاه به کمسیون نظارت بر انتخابات پاکستان اعلام نشده است.

در صورتی که ادعاهای شاکیان این پرونده اثبات شود حزب تحریک انصاف و به تبع آن دولت کنون پاکستان با مشکلات جدی مواجه خواهند شد و حتی ممکن است نتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.

امروزنیوز این اخبار را از خبرگزاری تسنیم به عنوان خدمتی به خوانندگانش ارائه می دهد، اما مقالاتی را که منتشر می کند ویرایش نمی کند. مقالات به مدت کوتاهی در emrooznews.com نمایش می یابند.