بورس امروز ۴۰ هزار و ۴۱۷ واحد رشد کرد

شاخص بورس تهران امروز با رشد ۴۰ هزار و ۴۱۷ واحد رشد عبور خود از مرز یک میلیون واحد را تثبیت کرد.

www.mehrnews.com
اندازه متن Aa Aa

سرویس اقتصاد امروز نیوز؛ سایر حوزه ها ، شاخص بورس تهران امروز با رشد ۴۰ هزار و ۴۱۷ واحد رشد، عبور خود از مرز یک میلیون واحد را تثبیت کرد و روی یک میلیون و ۲۸ هزار واحد بسته شد.

همچنین شاخص هم وزن نیز ۹ هزار و ۸۰ واحد رشد به ۳۳۰ هزار و ۴۹۰ واحد رسید.

امروزنیوز این اخبار را از خبرگذاری مهر به عنوان خدمتی به خوانندگانش ارائه می دهد، اما مقالاتی را که منتشر می کند ویرایش نمی کند. مقالات به مدت کوتاهی در emrooznews.com نمایش می یابند.