سیستم های هشدار سریع در تهران و اطراف آن فعال می شود

کرمی محمدی بیان کرد: تا حدود دو ماه دیگر در تهران سیستم هشدار سریع زلزله فعال خواهد شد. این سیستم بیشتر برای شرکت هایی چون مترو، شرکت گاز به کار می آید تا پس از هشدار سیستم های خود را قطع کنند.

www.mehrnews.com
اندازه متن Aa Aa

سرویس جامعه امروز نیوز؛ انتظامی و حوادث ، رضا کرمی محمدی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در جلسه ستاد محلی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران که در محل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه با حکم وزیر کشور فرمانده میدان حادثه در زمان بحران محلی در شهر تهران منصوب شده است، گفت: اهدافی همچون کاهش ریسک خطرپذیری، پیشگیری از ریسک‌های جدید و کاهش ریسک‌های موجود در سطح شهر تهران، تقویت تاب آوری و برگشت پذیری شهر در برابر حوادث و سوانح تاکید و خواسته شده است که نیازمند یک نگاه همه جانبه نگر به مدیریت بحران شهر تهران به شمار می‌رود.

وی با اشاره به فعال شدن گسل مشا از بیش از یک ماه گذشته گفت: فعالیت این گسل نسبت به گذشته بیشتر شده و نیاز است که ما بدانیم وضعیت لرزه خیزی آن چقدر است. در همین راستا نیز کارهای مختلفی در مورد زلزله انجام شده که یکی از آنها سامانه هشدار سریع زلزله است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد: این سامانه فقط در گسل مشا فعال بود، ما امسال اعتباراتی را گرفتیم و اقداماتی را انجام دادیم که در جریان آنکه طی یکی دو ماه آینده در دیگر نقاط و اطراف تهران سیستم هشدار سریع زلزله فعال خواهد شد. این سیستم بیشتر به درد شرکت‌هایی چون مترو، شرکت گاز و … می‌خورد و که بلافاصله به آنها هشدار دهد و مثلاً شرکت گاز بتواند چند ثانیه زودتر جریان گاز را قطع کند.

کرمی محمدی گفت: سامانه هشدار سریع با آتش نشانی هم مورد توجه قرار گرفته و می‌توان با استفاده از آن شرایطی را فراهم کرد که در هنگام زلزله حداقل طی پنج ثانیه در محل‌هایی که ماشین‌ها داخل آن هستند، باز شود. همچنین به سامانه تخمین خسارات زلزله حدود ۵۰ شتاب نگار در این سامانه دارد و به محض زلزله به ما نشان خواهد داد که کجا بیشترین آسیب دیده و موارد دیگر که در امداد ونجات بسیار پرکاربرد خواهد بود.

وی شرط فعالیت تمام این سامانه‌ها را در سالم ماندن ساختمان‌ها شتاب نگارها دانست و گفت:: البته توجه داشته باشید که این ستاد فقط در مورد زلزله نیست و ما می‌خواهیم وضعیت آمادگی و هماهنگی سازمان‌های مختلف را در برابر حوادث مختلف ببینیم.

امروزنیوز این اخبار را از خبرگذاری مهر به عنوان خدمتی به خوانندگانش ارائه می دهد، اما مقالاتی را که منتشر می کند ویرایش نمی کند. مقالات به مدت کوتاهی در emrooznews.com نمایش می یابند.