نشریات ترکیه در یک نگاه| اردوغان: در مدیترانه امتیاز نمی‌دهیم/ آوارگان سوری از ترکیه نمی‌روند

اعتراضات خیابانی در فرانسه و اظهارات اردوغان٬ تیتر مشترک اغلب روزنامه‌های امروز ترکیه است.

www.tasnimnews.com
اندازه متن Aa Aa

سرویس بین الملل امروز نیوز؛ آسیا ، بسیاری از روزنامه‌های ترکیه، امروز در عکس و تیتر صفحه نخست، افتتاح مسجدی در انگلستان توسط اردوغان را برجسته کرده‌اند. این روزنامه‌ها همچنین به شکل گسترده به اعتراضات خیابانی اخیر در فرانسه اشاره کرده‌اند.

اعتراضات خیابانی در فرانسه و اظهارات اردوغان٬ تیتر مشترک اغلب روزنامه‌های امروز ترکیه است.

جمهوریت:

آوارگان سوری از ترکیه نمی‌روند

زندگی در فرانسه متوقف شد

اعتراضات خیابانی در فرانسه و اظهارات اردوغان٬ تیتر مشترک اغلب روزنامه‌های امروز ترکیه است.

ینی شفق:

اردوغان: در مدیترانه٬ امتیاز نمی‌دهیم

فلج شدن زندگی در فرانسه

اعتراضات خیابانی در فرانسه و اظهارات اردوغان٬ تیتر مشترک اغلب روزنامه‌های امروز ترکیه است.

استار:

توصیه عمران خان به مردم پاکستان برای تماشای سریال تلویزیونی ترکیه

توقف زندگی در فرانسه

اعتراضات خیابانی در فرانسه و اظهارات اردوغان٬ تیتر مشترک اغلب روزنامه‌های امروز ترکیه است.

ترکیه:

تصویب توافق با لیبی در مجلس ترکیه

فرانسه در آتش

اعتراضات خیابانی در فرانسه و اظهارات اردوغان٬ تیتر مشترک اغلب روزنامه‌های امروز ترکیه است.

آکشام:

عصیان بازنشسته‌ها در فرانسه

اردوغان: اوکسوز را مانند آپو به ترکیه خواهیم آورد

اعتراضات خیابانی در فرانسه و اظهارات اردوغان٬ تیتر مشترک اغلب روزنامه‌های امروز ترکیه است.

ینی چاغ:

حقوق‌دانان هم خواهان عزل ترامپ هستند

هشدار توسیاد به حکومت در مورد بدهی

اعتراضات خیابانی در فرانسه و اظهارات اردوغان٬ تیتر مشترک اغلب روزنامه‌های امروز ترکیه است.

ینی آسیا:

با این نظام آموزشی٬ به کجا می‌رویم؟

جوان کُره‌ای با خواندن رساله نور٬ اسلام آورد

اعتراضات خیابانی در فرانسه و اظهارات اردوغان٬ تیتر مشترک اغلب روزنامه‌های امروز ترکیه است.

سوزجو:

40 درصد از آوارگان سوری قصد بازگشت ندارند

تداوم خشونت علیه زنان در ترکیه

اعتراضات خیابانی در فرانسه و اظهارات اردوغان٬ تیتر مشترک اغلب روزنامه‌های امروز ترکیه است.

قرار:

اسکار علم برای 3 ترک

خلا سیستم قضایی و تداوم خشونت علیه زنان

اعتراضات خیابانی در فرانسه و اظهارات اردوغان٬ تیتر مشترک اغلب روزنامه‌های امروز ترکیه است.

ینی آکیت:

سقط جنین٬ جنایت است

اردوغان در لندن٬ آب به دل امت پاشید

امروزنیوز این اخبار را از خبرگزاری تسنیم به عنوان خدمتی به خوانندگانش ارائه می دهد، اما مقالاتی را که منتشر می کند ویرایش نمی کند. مقالات به مدت کوتاهی در emrooznews.com نمایش می یابند.