طراح پروژه ناامن‌سازی «خانه امن» ایرانی‌ها چه کسی است؟

در این فیلم اشاره منزل امن به طراحان غربی پروژه ناامن‌سازی ایران را مشاهده می کنید.

www.mehrnews.com
اندازه متن Aa Aa
امروزنیوز این اخبار را از خبرگذاری مهر به عنوان خدمتی به خوانندگانش ارائه می دهد، اما مقالاتی را که منتشر می کند ویرایش نمی کند. مقالات به مدت کوتاهی در emrooznews.com نمایش می یابند.