عضویت مجمع مجالس آسیایی در گروه دوستان اتحاد تمدن های سازمان ملل

مجمع مجالس آسیایی در نشست اولین شورای اجرایی در شهر ریزه ترکیه، به عضویت همکاری با گروه دوستان اتحاد تمدن های سازمان ملل متحد پیوست.

www.mehrnews.com
اندازه متن Aa Aa

سرویس سیاسی امروز نیوز؛ دولت و مجلس به نقل از خانه ملت، بر اساس مصوبه مجمع مجالس آسیایی در نشست اولین شورای اجرایی در شهر ریزه ترکیه، مجمع مجالس آسیایی به عضویت همکاری با گروه دوستان اتحاد تمدن های سازمان ملل متحد پیوست.

این پیشنهاد در نشست مجمع عمومی سال گذشته در استانبول ترکیه مطرح شده بود و در نشست شورای اجرایی اول مجمع مجالس آسیایی بعد از بحث و بررسی درباره نوع عضویت و نحوه فعالیت با اکثریت آراء تصویب شد. اتحاد تمدنهای سازمان ملل متحد (UNAOC) به منظور بهبود درک و روابط همکاری میان ملل و مردمان در فرهنگها و مذاهب - به ویژه بین جوامع غربی و مسلمان - ایجاد شد و در این روند به مقابله با نیروهایی که به قطبی شدن و افراط گرایی دامن می زنند، کمک میکند. این سازمان بینالمللی، اکنون ۱۴۶ عضو دارد و یکی از مهمترین پلتفرم های مرتبط سازمان ملل متحد برای گفتگو، تفاهم و همکاری با ارتباط دولتها، قانون گذاران، مقامات محلی، سازمان های جامعه مدنی، رسانه ها و رهبران مذاهب متعهد به ارتقاء و پیشبرد اعتماد و تفاهم بین جوامع مختلف، به ویژه بین جوامع مسلمان و غرب است. اتحاد از حمایت سیاسی گروه دوستان، جامعه ای از کشورها و سازمان های بین المللی بهرمند است که به طور فعالانه اهداف اتحاد را در سطح جهانی، منطقه ای و محلی و همچنین در سراسر جهان ارتقاء میدهند.

این گروه، عامل پیش برنده دوستان اتحاد تمدن ها است و نقش مهمی در روند برنامه ریزی و اجرای استراتژیک اتحاد تمدن های سازمان ملل دارد.

نشست شورای اجرایی اول با حضور هیأت های پارلمانی کشورهای عضو از جمله ایران متشکل از سیده فاطمه ذوالقدر به عنوان رئیس هیات پارلمانی و آقایان جلیل رحیمی جهان آبادی و علی کاظمی بابا حیدری به عنوان اعضای هیات پارلمانی در ۳ و ۴ آبان ۱۳۹۸ در شهر ساحلی ریزه ترکیه برگزار شد.

در این نشست، سیده فاطمه ذوالقدر به عنوان رئیس هیات پارلمانی و آقایان جلیل رحیمی جهان آبادی و علی کاظمی بابا حیدری به عنوان اعضای هیات پارلمانی به همراه سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه و سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ترابزون ترکیه حضور داشتند.

امروزنیوز این اخبار را از خبرگذاری مهر به عنوان خدمتی به خوانندگانش ارائه می دهد، اما مقالاتی را که منتشر می کند ویرایش نمی کند. مقالات به مدت کوتاهی در emrooznews.com نمایش می یابند.