(تصاویر) واکنش فوتبالی‌ها به حادثه تلخ هواپیمای اوکراینی

ورزشکاران هرکدام به نوعی با انتشار یک پست در اینستاگرام به سانحه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی واکنش نشان دادند.

fararu.com
اندازه متن Aa Aa

سرویس ورزشی امروز نیوز؛ اخبار عمومی، سقوط هواپیمای اوکراینی در تهران و درگذشت 176 نفر با واکنش ورزشکاران و به‌خصوص فوتبالی‌ها هم مواجه شده است.

ورزشکاران هرکدام به نوعی با انتشار یک پست در اینستاگرام به سانحه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی واکنش نشان دادند.
ورزشکاران هرکدام به نوعی با انتشار یک پست در اینستاگرام به سانحه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی واکنش نشان دادند.
ورزشکاران هرکدام به نوعی با انتشار یک پست در اینستاگرام به سانحه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی واکنش نشان دادند.
ورزشکاران هرکدام به نوعی با انتشار یک پست در اینستاگرام به سانحه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی واکنش نشان دادند.
ورزشکاران هرکدام به نوعی با انتشار یک پست در اینستاگرام به سانحه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی واکنش نشان دادند.
ورزشکاران هرکدام به نوعی با انتشار یک پست در اینستاگرام به سانحه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی واکنش نشان دادند.
ورزشکاران هرکدام به نوعی با انتشار یک پست در اینستاگرام به سانحه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی واکنش نشان دادند.
ورزشکاران هرکدام به نوعی با انتشار یک پست در اینستاگرام به سانحه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی واکنش نشان دادند.
امروزنیوز این اخبار را از فرارو به عنوان خدمتی به خوانندگانش ارائه می دهد، اما مقالاتی را که منتشر می کند ویرایش نمی کند. مقالات به مدت کوتاهی در emrooznews.com نمایش می یابند.